dr Monika Grzeszczak
Adiunkt - Katedra Językoznawstwa Germańskiego
Instytut Językoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: monika.grzeszczak_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-4549-3721