Kapłan diecezji łomżyńskiej. Kanonik honorowy łomżyńskiej kapituły katedralnej.

 

W latach 1989-1995 studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży i w Agrigento (Italia) ukończone w 1995 r. uzyskaniem tytułu Baccalaureatu z teologii w Studium Teologicznym S. Gregorio Agrigentino przy Wydziale Teologicznym Sycylii Uniwersytetu w Palermo (Italia) i przyjęciem święceń kapłańskich w katedrze w Łomży w maju 1995 roku.

 

W latach 1995-1996 praca duszpasterska w diecezji Agrigento (Italia).

 

W latach 1996-2003 studia w Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e Famiglia przy Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie (Italia).

W roku  1999 licencjat na podstawie pracy Fondamenti della morale matrimoniale nel pensiero di Karol Wojtyła.

W roku 2003 uzyskał doktorat na podstawie rozprawy L’uomo come punto d’incontro tra antropologia e teologia. Alle fonti del personalismo cristiano di Wincenty Granat (1900-1979).

 

W latach 2003-2009 pełnił funkcję Przewodniczącego Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej, Kierownika Poradni Rodzinnej Fundacji Vitae Familiae w Łomży, był Opiekunem Kościelnym Katolickiego Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Łomży. Przewodniczył Komisji ds. Rodzin Pierwszego Synodu Diecezji Łomżyńskiej, a od 2005 był członkiem Komisji Posynodalnej Pierwszego Synodu Diecezji Łomżyńskiej.

Od roku 2007 aktywnie uczestniczy i jest animatorem w ruchu Spotkania Małżeńskie.

 

Od 2004 prowadził zajęcia zlecone w Instytucie Teologicznym w Łomży i Instytucie Nauk o Rodzinie KUL. Od 2006 zlecono zajęcia w Studium Proboszczowskim w Łomży. W roku 2007 zatrudniony jako asystent w Instytucie Nauk o Rodzinie KUL. Od lutego 2009 r. adiunkt w katedrze Teologii Rodziny Instytutu Nauk o Rodzinie KUL, a od roku 2010 adiunkt w Katedrze Opieki Społecznej Paliatywnej i Hospicyjnej.

17.01.2017 r. habilitacja na Wydziale Teologii KUL.

01.10.2019 r. mianowany profesorem nadzwyczajnym KUL.

01.09.2020 r. powołany na prodziekana do spraw studenckich na Wydziale Teologii KUL.

 

W latach 2009-2011 sekretarz redakcji Roczników Nauk o Rodzinie.

Od 2009 członek Polskiego Stowarzyszenia Familiologów. Od tegoż roku współpracuje także z Papieską Radą ds. Rodziny oraz Libreria Editrice Vaticana.

Od 2010 współpracuje z radą naukową „EPISTEME”.

Od 2011 opiekun Koła Naukowego studentów nauk o rodzinie.

W roku akademickim 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022 przewodniczący i koordynator Stypendialnej Komisji Kwalifikacyjnej Wydziału Teologii.

Od 2020 redaktor tematyczny Roczników Teologicznych z. 10 Nauki o Rodzinie.

01.12.2020 Kierownik Katedry Nauk o Rodzinie w Instytucie Nauk Teologicznych na Wydziale Teologii.

 

23.07.2013 r. odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne

zasługi dla oświaty i wychowania i wybitne osiągnięcia naukowe.

17.12.2013 r. - nagroda indywidualna IV stopnia Rektora KUL za wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki.

28.09.2018r. odznaczony Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę.

07.12.2018 r. nagroda indywidualna III stopnia Rektora KUL za wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki.

04.06.2019 r. odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP za wybitną i ofiarną działalność społeczno-charytatywną, naukowo-dydaktyczną i organizacyjną.

09.12.2019 r. - nagroda zespołowa I stopnia Rektora KUL za przedsięwzięcia, które spowodowały istotną poprawę warunków pracy dydaktycznej i wyników kształcenia oraz za wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki.

 

 

Obszary zainteresowań: teologia małżeństwa i rodziny, przygotowanie do małżeństwa, zagadnienia moralne życia małżeńskiego i rodzinnego, duszpasterstwo rodzin, zagadnienia z życia duchowego małżeństwa i rodziny.

Ostatnia aktualizacja: 08.12.2021 21:25