2024Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej


Działalność odczytowa


2023


Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej
Staż finansowany ze środków własnych2022


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Organizacja konferencji krajowej2021


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

2020Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Redakcja naczelna czasopisma naukowego


Redakcja działu czasopisma naukowego


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej
2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Organizacja konferencji międzynarodowej


Organizacja konferencji krajowej


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej


Członkostwo w komitecie lub komisji


Odznaczenie krajowe państwowe
2018Artykuł w wydawnictwie zbiorowym


Odznaczenie krajowe państwowe2017


Organizacja konferencji krajowej
Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


2016

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Organizacja konferencji krajowej
Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


2015


Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowegoWygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej


Wygłoszenie referatu na konferencji


Staż finansowany ze środków UE


Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


Działalność odczytowa


2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyTłumaczenie ustne podczas spotkań naukowych


Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej
Organizacja konferencji krajowejProwadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej


Udział w konferencji krajowej


Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyCzłonkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczejUdział w konferencji międzynarodowej


Organizacja konferencji krajowej


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej
Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowejCzłonkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


Odznaczenie krajowe państwowe
2012


Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Artykuł w wydawnictwie zbiorowym


Redakcja naczelna publikacji naukowej
Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

Przyjęcie gościa z krajowego ośrodka naukowego
2011


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej
2010


Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego


Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej


Członkostwo w radzie naukowej wydawnictwa


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2009


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego


Sekretarz redakcji czasopisma naukowego


Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem zagranicznym


Członkostwo w innej organizacji krajowej