2021


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2020

 • Biskup Grzegorz Chomyszyn – zwolennik normalizacji stosunków ukraińsko-polskich w okresie międzywojennym
  [w:] Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne
 • Proces ukrainizacji Kościoła greckokatolickiego w Galicji Wschodniej w pierwszym etapie posługi duszpasterskiej metropolity Andrzeja Szeptyckiego (1899–1919). U źródeł konfliktu religijnego i narodowościowego na kresach południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej
  [w:] Pamięć i Sprawiedliwość

 • 2019

 • Ukrainian Greek Catholic Church’s stans vis-à-vis terrorist activities of Ukrainian nationalists in the early 1930s
  [Stanowisko ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego wobec działań terrorystycznych ukraińskich nacjonalistów na początku lat trzydziestych XX w.]

  [w:] Teka Komisji Historycznej TN KUL


 • 2018  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej
  2017
  Redakcja naczelna czasopisma naukowego


  Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

  Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez MNiSW


  2016  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
  Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej  2015


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  Hasło encyklopedyczne


  Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym  Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej


  Odznaczenie krajowe państwowe


  2014
  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


  2013


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


  Hasło encyklopedyczne
  Udział w dyskusji panelowej na konferencji  2012


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
  Recenzja w przewodzie habilitacyjnym


  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej
  Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej  Profesor wizytujący w zagranicznym ośrodku naukowym


  Przyjęcie gościa z krajowego ośrodka naukowego


  Usługi naukowo-badawcze w kraju
  Inne działania w zakresie popularyzacji nauki


  2011


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


  Organizacja konferencji krajowej


  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


  Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


  Profesor wizytujący w zagranicznym ośrodku naukowym  2007  2006

 • Szkoła w okowach ideologii. Szkolna propaganda komunistyczna w latach 1944-1956

 • 2000  1999