2022Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Redakcja naczelna czasopisma naukowego20212020Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Organizacja konferencji krajowej2019
2018Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

2017
Redakcja naczelna czasopisma naukowego


Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez MEiN


2016Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyHasło encyklopedyczne


Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowymUdział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej


Odznaczenie krajowe państwowe


2014
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Hasło encyklopedyczne
Udział w dyskusji panelowej na konferencji2012


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Recenzja w przewodzie habilitacyjnym


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej
Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowejProfesor wizytujący w zagranicznym ośrodku naukowym


Przyjęcie gościa z krajowego ośrodka naukowego


Usługi naukowo-badawcze w kraju
Inne działania w zakresie popularyzacji nauki


2011


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowanyWygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Organizacja konferencji krajowej


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


Profesor wizytujący w zagranicznym ośrodku naukowym20072006

  • Szkoła w okowach ideologii. Szkolna propaganda komunistyczna w latach 1944-1956

  • 2000    1999