dr hab. Mieczysław Ryba prof. KUL
Profesor KUL - Katedra Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych
Instytut Historii
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: mieczyslaw.ryba_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-6532-5987