zajęcia_nr_1_ordynacja_podatkowa_2019

 

zajęcia_nr_2_ordynacja_podatkowa_2019_

 

 

 

WPP_zajęcia_nr_1_2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo 

 

Poniżej zamieszczam wyniki ostatniego PISEMNEGO kolokwium z finansów publicznych oraz oceny z poprawy kolokwium + I termin poprzednich kolokwiów ( w przypadku dwóch osób). Poprawa ostatniego kolokwium (finanse samorządowe) zostanie przeprowadzona podczas zaliczenia ćwiczeń 25 stycznia ( dodatkowe pytania). Natomiast w przypadku osób, którym nie udało się jeszcze napisać poprzednich kolokwiów lub nie zostały one jeszcze poprawione - zapraszam w najbliższy czwartek na godz. 19:30 (sala 716)

 

wyniki_kolokwium_z_finansów_publicznych_18_stycznia_2019_oraz_poprawy

 

!! Przypominam również, że zgodnie z informacjami zamieszczonymi na początku roku na ekul- w najbliższy piątek odbędzie się zaliczenie ćwiczeń z finansów publicznych, które polegać będzie na odpowiedzi na wylosowane pytania z całości materiału, które stanowić będzie 4 ocenę z kolokwiów jakie zostały przeprowadzone w mijającym semestrze. 

 

Poniżej wyciąg z regulaminu:

 

Ocena końcowa z ćwiczeń będzie średnią wyciągniętą z 4 przeprowadzonych w trakcie semestru kolokwiów ( 3 pierwsze kolokwia w formie pisemnej. Ostatnie kolokwium w formie ustnej odpowiedzi na wylosowane pytania z całości materiału omawianego w trakcie semestru)  oraz oceny z aktywności.

W indeksie zostanie wpisana ocena pełna zaokrąglona zgodnie z zasadą  :

Średnia

         3,25 - dostateczny (3)

[do]  3,26 - 3,75 dostateczny plus (3,5)

         3,76 - 4,25 dobry (4)

         4,26 - 4,50 dobry plus (4,5)

 [od] 4,51     bardzo dobry (5)

 

 

 

Szanowni Państwo

 

Zajęcia w dniu 18 stycznia 2019 r. dla wszystkich trzech grup (3,7,6) zostaną przeprowadzone o godzinie 16:00 w auli nr GG-47 ( kolokwium). Natomiast konsultacje zostaną przeprowadzone od godziny 15:00 do 16:00 także w dniu 18 stycznia 2019 r.

dr Michał Jędrzejczyk 17.01.2019 r.

 

 

Szanowni Państwo

 

Z uwagi na potrzebę omówienia materiału dotyczącego finansów JST - ostatnie w tym semestrze pisemne kolokwium dla wszystkich grup: tj. 3,7,6 odbędzie się 18 stycznia 2019 r. 

 

Michał Jędrzejczyk 

7.01.2019 r. 

 

 

zajęcia_nr_1_finanse_publiczne

 

zajęcia_nr_2_finanse_publiczne

 

zajęcia_nr_3_finanse_publiczne

 

zajęcia_nr_4_finanse_publiczne

 

zajęcia_nr_5_finanse_publiczne

 

zajęcia_nr_6_finanse_publiczne

 

zajęcia  nr 7 _finanse  publiczne

 

zajęcia_nr_8_finanse_publiczne

 

zajęcia_nr_9_finanse_publiczne

 

zajęcia_nr_10_finanse_publiczne

 

zajęcia_nr_10.1_finanse_publiczne

 

zajęcia_nr_11_finanse_publiczne

 

 

WYNIKI KOLOKWIUM Z DNIA 4.01.2019 r. 

 

wyniki_kol._4_stycznia_2019 r.

 

 

WYNIKI KOLOKWIUM Z DNIA 14.12.2018 r. ORAZ INFORMACJE W SPRAWACH BIEŻĄCYCH:

 

Wyniki_kolokwium_z dnia 14_grudnia_2018 r. oraz informację w sprawach bieżących 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo !

 

Z przyjemnością pragnę powitać wszystkich studentów prawa w kolejnym roku akademickim gdzie będę miał niezwykłą przyjemność prowadzić kolejny cykl zajęć z prawa finansów publicznych. Wierzę, że przyjdzie nam dobrze ze sobą współpracować a zajęcia okażą się ciekawe i zainteresują Państwa trudnym ale jakże potrzebnym przedmiotem dotyczącym prawnej i finansowej struktury funkcjonowania naszej Ojczyzny.

 

Poniżej zamieszczam podstawowe zasady realizacji ćwiczeń z prawa finansów publicznych, gdzie znajdziecie Państwo wszelkie niezbędne informację dotyczące sposobu prowadzenia moich zajęć.  Bardzo proszę aby każdy z Państwa zapoznał się z instrukcją, która odtąd służyć będzie za wyznacznik zdobywania przez Państwa wiedzy oraz ocen, które będą widocznym efektem Państwa pracy.  

 

Pozdrawiam serdecznie

Michał Jędrzejczyk

 

 

Zasady_zaliczenia_ćwiczeń_z_prawa_finansow_publicznych_na_rok_akademicki_ 2018_-2019

 

sylabus_finanse_publiczne_2018

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 01.03.2019 16:42