dr Michał Jędrzejczyk
asystent - Katedra Finansów i Prawa Finansowego
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: michal.jedrzejczyk_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-7376-3904