Praca magisterska napisana pod kierunkiem Pana dr Piotra Pomorskiego nosząca tytuł Wpływ systemu podatkowego na funkcjonowanie przedsiębiorstwa a której recenzentem był Pan dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL zapewniła mi zdobycie zaszczytnego tytułu magistra prawa. Po studiach rozpocząłem wytężone przygotowania do egzaminu na aplikację radcowską, które zakończyły się pełnym sukcesem i osiągnięciem wyniku 120 pkt. Równocześnie tj. w październiku 2010r. rozpocząłem studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Prawa  Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Obecnie już jako doktorant przygotowuje pod opieką Promotora Pana dr hab. Pawła Smolenia, prof. KUL oraz Promotora pomocniczego Pana dr Piotra Pomorskiego rozprawę doktorską z zakresu prawa finansów publicznych.

 

Jako pracownik naukowy zajmuje się …..

Przedmiot prowadzonych badań naukowych skupiony został na racjonalnym i efektywnym zarządzaniu finansami publicznymi zarówno na poziomie budżetu państwowego jak też budżetu  poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Problematyka ta,  zważywszy na swój stopień skomplikowania,  zintensyfikowana  została na  instrumentach nowego zarządzania finansami publicznymi  w tym w szczególności na budżecie zadaniowym i wieloletnim  planowaniu finansowym. Za punkt szczególny swoich zainteresowań objąłem wieloletnią prognozę finansową jednostek samorządu terytorialnego, która pomimo wprowadzenia do systemu finansów publicznych z początkiem roku 2011 nadal nie wypełnia pokładanych w niej nadziei……..Ufam , iż podjęta praca naukowa  połączona z badaniami stricte empirycznymi  przyniesie w niedalekiej przyszłości wymierny efekt w postaci zaprojektowania -  modelowych prawnych rozwiązań -  w zakresie strategicznego ujęcia finansów publicznych w tym w szczególności finansów publicznych poziomu samorządu terytorialnego.

 

Bezpośrednim skutkiem podjętych badań naukowych są opublikowane lub złożone do druku następujące prace badawcze:

 

1.M. Jędrzejczyk, Analiza i ocena charakteru prawnego Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostek samorządu terytorialnego, Przegląd Prawno-Ekonomiczny, Nr 15 ( 2/2011)

 

2.M. Jędrzejczyk Zakres czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej w praktyce jednostek samorządu terytorialnego, artykuł złożony do druku [w] Annales UMCS H. Oeconomia.

 

3. Prawo finansów publicznych - kompendium akademickie, 2012 r.  (autorstwo 5 haseł)

 

4. Publiczne prawo bankowe. Prawo celne. Prawo dewizowe. Kompendium akademickie, 2013 r.  (autorstwo 11 haseł)

 

5. „Nowe planowanie finansowe w jednostkach samorządu terytorialnego –nowym zadaniem organów stanowiących i wykonawczych gminy, powiatu i województwa” (artykuł złożony do druku).

 

6. M.Jędrzejczyk, M. Ślusarczyk „ Kierownicza rola Sądu – analiza zastosowania w wybranych kategoriach spraw” [w:] Dyskrecjonalność w sprawach z udziałem przedsiębiorców, Tarnobrzeg 2015, s. 79-99.

 

7. „Znaczenie "powiązań rodzinnych" pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem w aspekcie zastosowania "ulgi za złe długi” [w:] Prawo administracyjne i gospodarcze a sytuacja gospodarcza na rynku polskim, Kielce 2014, s. 75-86

 

8. „Konsekwencje prowadzenia działalności gospodarczej w ramach spółki komandytowej w podatkach dochodowych” ( artykuł złożony do druku)

 

9. „Rola wieloletniej prognozy finansowej jako narzędzia ograniczającego deficyt i dług publiczny ” [w:] Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 40 (4/2014) ISSN 1898-5084, s. 96-105

 

10.  Podatkowe konsekwencje prowadzenia działalności gospodarczej w ramach spółki komandytowej (artykuł złożony do druku)

 

11. Podatek leśny (kazus) [w:] Przygody Vatmana, Podatki w życiu człowieka, Kielce 2015, s. 153-154.

 

Równocześnie cząstkowe efekty przeprowadzonych badań  rozpowszechniane były w następujących wystąpieniach :

 

1.„Dziedziczenie a podatek od spadków i darowizn w świetle nowelizacji Kodeksu Cywilnego” , referat wygłoszony na konferencji pt „ Aktualne problemy dziedziczenia w świetle nowelizacji Kodeksu Cywilnego” Stalowa Wola 21 luty 2012 r.

 

2.„Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich za zobowiązania podatkowe kapitałowych spółek prawa handlowego jako jednych z podstawowych form umożliwiających wykonywanie działalności gospodarczej przez jednostki samorządu terytorialnego” referat wygłoszony na konferencji pt „ Obowiązki daninowe przedsiębiorcy” Krasnystaw 15 czerwca 2012.

 

3.Udział w VII międzynarodowej konferencji naukowej, organizowanej przez Katedrę Finansów Publicznych Wydziału Ekonomicznego UMCS we współpracy z Katedrą Prawa Finansowego i Podatkowego Akademii L. Koźmińskiego pt „ O nowy model finansów samorządowych – lekcja z kryzysu” Kazimierz Dolny23-24 kwietnia 2012 r. ( Udział w dyskusji)

 

4. Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich za zobowiązania podatkowe kapitałowych spółek prawa handlowego jako jednych z podstawowych form umożliwiających wykonywanie działalności gospodarczej przez jednostki samorządu terytorialnego” referat wygłoszony na konferencji naukowej na temat: „Obowiązki daninowe przedsiębiorcy” Krasnystaw 15 czerwca 2012 r.

 

5. „Nowe planowanie finansowe w jednostkach samorządu terytorialnego –nowym zadaniem organów stanowiących i wykonawczych gminy, powiatu i województwa” referat wygłoszony na konferencji naukowej na temat: „Ewolucja zadań podmiotów funkcjonujących w strukturze państwa” Stalowa Wola 12 listopada 2012 r.

 

6. „ Kierownicza rola Sądu – analiza zastosowania w wybranych kategoriach spraw” referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej na temat: Dyskrecjonalność w sprawach z udziałem przedsiębiorców” Stalowa Wola 3 czerwca 2013 r.

 

7. "Podatkowe konsekwencje prowadzenia działalności gospodarczej w ramach spółki komandytowo-akcyjnej” referat wygłoszony na konferencji naukowej na temat: Obowiązek podatkowy przedsiębiorcy, Krasnystaw 11 czerwca 2013 r.

 

8. „Znaczenie "powiązań rodzinnych" pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem w aspekcie zastosowania "ulgi za złe długi” referat wygłoszony na konferencji naukowej na temat: „Publiczno i prywatnoprawne aspekty umów gospodarczych” Kielce  16 grudnia 2013 r.

 

9. „Rola wieloletniej prognozy finansowej jako narzędzia ograniczającego deficyt i dług publiczny gminy” referat wygłoszony na konferencji naukowej na temat: „Efektywność i skuteczność gospodarowania finansami jednostek samorządu terytorialnego w kontekście stabilności finansowej” Rzeszów 11-12 czerwca 2014 r.

 

 

Dotychczas prowadzone zajęcia na Wydziale Prawa i Nauk o Gospodarce obejmowały następujące przedmioty:

·         Postępowanie cywilne (Grupa 4) 2010/2011 sem. Zimowy

·         Prawo materialne Unii Europejskiej (Grupa 1,2,3) 2010/2011 sem. Letni

·         Informatyka prawnicza (Grupa 5,  6) 2010/2011 sem. Letni

·         Prawo finansów publicznych (Grupa 1, 2, 3, 4) 2011/2012 sem. Zimowy

·         Ubezpieczenia gospodarcze (Grupa1, 2) 2011/2012 sem. Letni

·         Prawo podatkowe (Grupa 1,2,3, 4) 2011/2012 sem. Letni

·         Informatyka prawnicza (Grupa 1) 2011/2012 sem. letni

Aktualnie prowadzę zajęcia z :

Semestr zimowy : 2014/2015

  • Prawo finansów publicznych - ćwiczenia Rok III - Semestr 5 ( Grupa 1,2,3,4)

 

 

Tak o mnie moi studenci….:)

 

 1. Pan mgr Jedrzejczyk jest bardzo dobrym prowadzacym, stara sie przekazac jak najwiecej wiedzy praktycznej przydatnej w zyciu nie tylko zawodowym. Na zajeciach panuje mila, nienerwowa atmosfera, studenci nie stresuja sie przed zajeciami, ponadto prowadzacy bardzo stara sie w jak najbardziej przyjazny sposob przyblizyc Nam materie tego nienajlatwiejszego przedmiotu.

2.Zajęcia bardzo przydatne życiowo, dzięki nim miałam poczucie, że nauczyłam się czegoś naprawdę praktycznego. Postawa prowadzącego bez zastrzeżeń - no może prócz unikania kontaktu wzrokowego ze studentami. Przemiły, PRZYSTOJNY Pan magister sprawiał, że z chęcią uczestniczyło się w prowadzonych zajęciach :) Oby tak dalej. :)

3. Mimo że przedmiot nie należy do najłatwiejszych Pan Magister potrafi w sposób zrozumiały przekazać swoją ogromną wiedzę studentom, jest zawsze bardzo dobrze przygotowany do zajęć.

4.Ćwiczenia prowadzone w sposób praktyczny, zdobyta wiedza wreszcie może stać się przydatna w życiu. Pan Magister udostępnia bardzo pomocne i przejrzyste materiały do nauki (duża ilość kazusów). Kolokwia sprawdzały nie tylko naszą wiedzę teoretyczną ale również zmuszały nas do praktycznego myślenia i rozwiązywania zadań. Jest to jeden z najlepszych prowadzących z jakimi można się spotkać na tym wydziale. Ma bardzo pozytywne i miłe podejście do studentów, atmosfera na zajęciach bardzo przyjemna. Potrafi zainteresować studentów do tak trudnego i wydawałoby się nudnego przedmiotu. Oby jak najwięcej takich osób na uczelni :)

5.Jedne z najbardziej przydatnych ćwiczeń, w których uczestniczyłam do tej pory. Mgr Jędrzejczyk na każde zajęcia przygotowaną miał prezentację, którą później umieszczał na swojej stronie, w związku z czym nie było problemu ze zdobyciem odpowiednich materiałów do nauki. Magister nie tracił czasu na przedstawienie teorii, którą przedstawianą mieliśmy na wykładach, a skupił się na stronie praktycznej. Śmiało mogę powiedzieć, że wyniosłam z jego zajęć sporą wiedzę na tak obszerny temat jak podatki mimo niewielkiej ilości godzin z tego przedmiotu. Ponadto mgr Jędrzejczyk jest prowadzącym niezwykle przyjaźnie nastawionym do studenta, któremu zależało na tym abyśmy wynieśli z jego zajęć jak najwięcej.

6.Pan magister zawsze skrupulatnie przygotowywał się do zajęć. Wielką pomocą były dla nas prezentacje opracowywane przez Pana magistra. Miły, uprzejmy, szanujący studenta. Oby więcej takiej kadry na naszym wydziale.

7.Zajęcia były prowadzone szybko i chaotycznie, w przygotowywanych prezentacjach było wiele błędów

8.Bardzo wysoki poziom zajęć.Rzadko spotykane podejście do studenta,ogromna wiedza Pana Magistra i bardzo przyjemna atmosfera

9.Najlepszy prowadzący w tym semestrze jak i w całym roku akademickim. Zarówno prawo finansów publicznych jak i prawo podatkowe z Panem mgr Jędrzejczykiem to był rewelacyjny wybór.

10.Bardzo dobre przygotowanie do zajęć, jasno postawione kryteria zaliczenia i konsekwencja w realizowaniu przedstawionych zasad- co rzadko się zdarza u prowadzących. Oby tak dalej i serdecznie życzę Panu mgr dalszych sukcesów w życiu zawodowym.

11. Gdybym jeszcze kiedyś mogła wybrać Pana mgr jako prowadzącego- nie wahałabym się ani chwili! :)

12.Jedynym minusem była liczebność grupy- zbyt dużo osób w zbyt małej sali.

13.Podobało mi się, że pan magister podszedł do zajęć od bardzo praktycznej strony

14.Po raz kolejny nie zawiodłem się na poziomie zajęć prowadzonych przez mgr. Jędrzejczyka. Jasne kryteria ocen, bardzo wysoka kultura osobista prowadzącego, ciekawe zestawy prezentacji. Prowadzący z całej otchłani zawiłych przepisów prawa podatkowego starał się przekazać to, co najważniejsze i najprzydatniejsze. "Ludzkie" podejście do studenta sprzyjały atmosferze ćwiczeń.

15.Pan magister ma bardzo dużą wiedzę i chęć żeby przekazać jej studentom, jedyny minus to spóźnianie się.

16.Proszę wziąć pod uwagę możliwość szybszego odpisywania na maile i sprawdzania prac studentów. Proszę również wyeliminować błędy obliczeniowe ze slajdów, naprawdę pomoże to zaoszczędzić studentom masę czasu, poświęcanego na zastanawianie się, gdzie jest błąd. Z poważaniem

17.Brak.

18.Zajęcia prowadzone były bardzo ciekawie. Na ćwiczeniach przede wszystkim nacisk położony został na zagadnienia praktyczne - co uczyniło je niezwykle przydatnymi - nie tylko podczas nauki do egzaminu, ale również w codziennych sprawach związanych z prawem podatkowym.

19.Brak wyjaśnień.

20.Prawo podatkowe nie jest łatwe do zrozumienia.

21.Kazusy i kazusy, ale po co? Wiele z nich nie wynosimy, ponieważ nikt Nam nie pokazał jak sie rozwiązywać, nikt z Nami tego nie robił, a raptem mamy zadany i do zrobienia na + lub - i od tego pozniej zalezy Nasza ocena.

22.Kolokwia trudne, niekoniecznie z materialu przerobionego na zajęciach.

23. Słaba zdawalnosc kolokwium.

24.zakres materiału do kolokwiów niejednoznacznie określonujawnianie danych osobowych studentów wraz z ocenami i plusami z aktywności na forum całego roku (inni prowadzący podawali oceny przy pseudonimie/numerze indeksu)

25.Ćwiczenia prowadzone w bardzo ciekawy sposób. Pan prowadzący tłumaczył wszelkie zawiłe kwestie w sposób zrozumiały i precyzyjny. Jasne kryteria ocen. Zajęcia sprzyjały aktywności studentów. Serdeczny, jednocześnie wymagał w sposób sprawiedliwy.

26.Śmiało polecam !

27.Jedne z najlepiej prowadzonych ćwiczeń w czasie moich studiów prawniczych. Prowadzący kompetentny i rzetelnie przygotowany do zajęć. Starał się, aby zawiłości prawa finansowego przedstawić w sposób ciekawy, a przede wszystkim przystępny dla studenta. Przyjaźnie nastawiony, zawsze odnoszący się do studentów w sposób kulturalny. Więcej zajęć z panem mgr Jędrzejczykiem.

28.Ćwiczenia prowadzone były rzeczowo, konkretnie i przede wszystkim zawsze merytorycznie. Wymagania i wszelkiego rodzaju informacje o kolokwiach były podawane z odpowiednim wyprzedzeniem, co jest wielkim plusem. Forma zajęć mogłaby jednak polegać bardziej na "rozmowie" - odpytywaniu studentów, aniżeli na samym wypowiadaniu się Pana Magistra. Czasem zdarzało się też, że trudno było nadążyć za tym co mówił Prowadzący, ale zawsze była możliwość dopytania czegoś - czy to w trakcie zajęć, czy po ich zakończeniu. Ogólne wrażenie i poziom profesjonalizmu z jakim były prowadzone ćwiczenia są bardzo dobre.

29.Pomimo młodego wieku i niewielkiego doświadczenia w pracy ze studentami mgr Jędrzejczyk jest bardzo kompetentna osobą. Prowadzi zajęcia w ciekawy i przystępny dla studenta sposób. Prowadzący przedstawił jasne warunki zaliczenia i możliwości zdobywania ocen czego potem trzymał się przez cały semestr. Po zajęciach z tym ćwiczeniowcem czułem się dobrze przygotowany do egzaminu

30.Pan mgr rządzi ;)

31.zajęcia prowadzone w sposób przejrzysty i zrozumiały, zachęcający do aktywności w czasie zajęć oraz poprzez przygotowywanie dodatkowych prac

32.Pan mgr Jędrzejczyk prowadzi zajęcia z prawa finansowego w bardzo ciekawy sposób, potrafi zainteresować studenta trudną materią. Widać, że bardzo interesuje się tym co robi co przekłada się na jakość zajęć i aktywność studenta. Jest sprawiedliwy przy zaliczeniu końcowym co się bardzo chwali. Wielu prowadzących powinno się uczyć od Pana mgr tej sprawiedliwości. Prowadzący zawsze był elegancko ubrany co dało odczucie pewnego prestiżu i wyróżnienia dla nas studentów, że studiujemy na kierunku, od którego się wciąż wymaga, to daje impuls także studentom, by w sposób godny reprezentować tą gałąź nauki. Watro też wspomnieć, że pewnie do dzisiaj jest Pan mgr na ustach wielu studentek, które były nieco zapatrzone w Pana mgr ;) Pytaniem wciąż aktualnym pozostaje "Kurcze czy wolny?"

33.Jedynym potknięciem Pana mgr był fakt udostępnienia informacji o ocenach i osiągnięciach z aktywności do wglądu dla wszystkich studentów co prawda z grup prowadzonych przez Pana mgr, ale ja osobiście chociaż jestem dobrym studentem nie chciałabym aby ktoś znał moje osiągnięcia. Ochrona danych osobowych musi być przestrzegana.

34.W mojej opinii zajęcia z mgr Jędrzejczykiem były jak dotąd jednymi z najlepszych nie tylko w tym semestrze ale także w całym przekroju studiów. Prowadzący posiada nieprzeciętną wiedzę z zakresu finansów publicznych, a także innych dziedzin prawa. Zajęcia były uatrakcyjnione poprzez wprowadzenie zajęć praktycznych. Były one świetnym uzupełnieniem czysto teoretycznej wiedzy i możliwością sprawdzenia się w realnej sytuacji. Na uwagę zasługuje również świetne przygotowanie studentów do egzaminu. Według mnie sprawiedliwy był również system oceniania, zarówno kolokwium jak i wpis do indeksu na koniec semestru. Muszę także zaznaczyć, że mgr Jędrzejczyk wzbudził u mnie zainteresowanie prowadzonym przedmiotem do tego stopnia, że rozważam w przyszłości zajęciem się właśnie tą dziedzina prawa.

35.Jakość prowadzonych zajęć należy ocenić bardzo wysoko. Mgr Jędrzejczyk prowadził zajęcia kompetentnie oraz z pełnym zaangażowaniem. Zajęcia spełniają wszelkie oczekiwania odnośnie sposobu przekazywania wiedzy.

36.Zajęcia prowadzone w bardzo rzetelny sposób i zachęcający do aktywności ,zainteresowania się i rozszerzania wiedzy w zakresie finansów publicznych również poza wymiarem godzinowym ćwiczeń. Od razu widać, że prowadzący mówi z pasją, bierze pod uwagę prośby i uwagi studentów, jeśli materia wymaga dodatkowych wyjaśnień. Zajęcia dały możliwość poznania przedmiotu też od strony praktycznej, np. poprzez symulację uchwalania budżetu w gminie. Ogólnie zajęcia prowadzone z pełnym profesjonalizmem.Życzyłabym sobie tylko takich prowadzących, gdzie przedmiot, chociaż ciężki, staje się przyjemny w nauce.

37.Prowadzący bardzo przyjazny i uprzejmy, zawsze miał czas dla studentów. Trochę niejasny system oceny kolokwiów, ale ogólnie bardzo fajne zajęcia.

38.Najlepsze ćwiczenia w semestrze! Pan mgr jak najbardziej na plus. Miły, kulturalny i przede wszystkim kompetentny w wykonywanej pracy, kontakt zawsze bardzo szybki.

39.Bardzo dobre przygotowanie do egzaminu, materiał został przerobiony, wszelkie niejasności były zawsze wyjaśniane, sprawiedliwe ocenianie wiedzy studentów, Pan Mgr chętnie udzielał pomocy, odpowiedzi na pytania.

40.Zajęcia były merytoryczne. Bardzo podobały mi się zajęcia praktyczne i rozwiązywanie kazusów na ćwiczeniach. Widoczne było duże zaangażowanie ze strony prowadzącego.

41.Chapeau bas!Takich prowadzących jak Pan mgr Jędrzejczyk powinno być zdecydowanie więcej, ewentualnie powinien On prowadzić znacznie większą ilość zajęć na WPPKiA.

42.Muszę podkreślić, że Pan mgr niebywale zaimponował mi swoją wiedzą, bardzo dobrym przygotowaniem do zajęć oraz pasją, którą potrafił zarażać studentów. 43.Chodzenie na ćwiczenia z prawa finansów publicznych było czystą przyjemnością. Były to jedne z nielicznych ćwiczeń, które świetnie przygotowały do egzaminu.

44.Pan mgr to właściwy człowiek na właściwym miejscu i szczęściem studenta jest trafić na kogoś tak kompetentnego.

45.Zajęcia były prowadzne bardzo dobrze. Materiał obowiązujący na kolokwium nie zawsze jednak był dokładne określony. Pytania na kolokwium czasem wykraczały poza zakres materiału przerobiony na ćwiczeniach. Ale to małe minusiki ogólnie zajęcia były bardzo fajne

46.Pan magister jest bardzo dokładny, skrupulatny i konkretny, co w dużej mierze ułatwiło przyswojenie materiału oraz pomogło zrozumieć kwestie przedstawiane na wykładzie. Zajęcia odbywały się w przyjaznej atmosferze, sprzyjającej analizowaniu trudnych kwestii.

47.Super gość!

48.bardzo profesjonalne podejście do ćwiczeń, w sposób taktowny przekazywana bardzo rozległa wiedza jaką ma pan mgr do przekazania. Minusem mogą być zbyt trudne kolokwia i skrupulatność przy wystawianiu ocen

49.Zajęcia prowadzone rzetelnie i z pasją. Jedynym minusem jest to, że jest zbyt mało godzin ćwiczeń z prawa zobowiązań w programie studiów.

50.Nie można nic złego powiedzieć, bardzo rzetelnie przeprowadzone ćwiczenia. Pan mgr posiada dużą wiedzę i doskonale umie ją przekazać. Jest miły serdeczny, wysoko kultura osobista.

51.Zajęcia prowadzone były w ciekawy sposób. Pan mgr zawsze starał się wytłumaczyć wszystko tak aby każdy student zrozumiał dany materiał. Jeśli chodzi o kwestię oceniania - według mnie sprawiedliwie. Każdy miał możliwość wykazania się (nie tylko referat ale również formularze, skargi itp itd - zupełnie coś innego niż u innych prowadzących ćwiczenia - co oczywiście oceniam na plus) w ciągu semestru co również miało wpływ na ocenę końcową. Życzyłabym sobie takich prowadzących zajęcia jak Pan mgr do końca moich studiów ! ;

52.Pan mgr Jędrzejczyk posiada ogromną wiedzę z zakresu prawa podatkowego, jedyną wadą jego zajęć jest fakt, iż mówi zbyt szybko, czasem ciężko jest się "odnaleźć" na zajęciach i zrozumieć dane zagadnienie.

53.Moim zdaniem podkreślić należy iż prowadzący wykazał się wyjątkowym zaangażowaniem i zrozumiem prowadząc zajęcia. Był zawsze niezwykle pomocny ,uprzejmy i przygotowany do zajęć, prezentując treść popartą licznymi przykładami, które były niezwykle pomocne w przyswajaniu omawianej materii

54.profesjonalista w każdym calu, wiedza pana mgr była imponująca, zajęcia prowadzone w bardzo ciekawy sposób. Bardzo dużym plusem była chęć pomocy studentom, wytłumaczenie, objaśnienia skomplikowanych dość przepisów. Zawsze Pan mgr służył swoją radą i zawsze miał czas dla studenta.

55.Zajęcia były za krótkie,a mgr często się spóźniał, na dodatek myślał że im szybciej będzie mówił tym więcej nam przekaże wiedzy, skutek proporcjonalnie odwrotny, gdyby nie wykłady u dr Pomorskiego nic bym nie rozumiała z tego przedmiotu

56.Zajęcia prowadzone w sposób bardzo rzetelny.Mgr Jędrzejczyk chciał nam przekazać jak najwięcej wiedzy w tak krótkim czasie (50 min zajęcia) i było to bardzo widoczne. Jedne z ciekawszych zajęć w semestrze.

57.Bardzo pozytywny człowiek. Posiada bardzo dużą wiedzę nie tylko na temat p. finansów publicznych, ale także odnośnie innych dziedzin prawa. Moim zdaniem najabardziej kometentny magister na naszym wydziale.

58.Prowadzący zajęcia mimo bardzo krótkiego czasu ćwiczeń (50 min) chciał przekazać jak najwięcej informacji dotyczących tematów zajęć. Były to informacje zarówno czysto teoretyczne jak i praktyczne. Informacje przekazywane były w bardzo przystępny, zrozumiały sposób. Kolokwia zapowiadane były z wystarczającym wyprzedzeniem, zakres materiału również był jasno określony. Ogromnym plusem są zajęcia praktyczne dotyczące uchwalania budżetu w gminie.

59.Panu magistrowi zdażyło się spóźnić na terminy kolokwiów, które sam wcześniej wyznaczył i ogłosił na swojej stronie. Pomimo tego, że nie przepadam za materią finansów publicznych, na zajęcia do Pana Magistra lubiłem chodzić, z uwagi na interesujący sposób przedstawiania tej materii.

60.Zajęcia trwały zbyt, krótko. Nie jest się w stanie w ciągu 50 minut przerobić materiału a tym bardziej go zrozumieć. Mgr Jędrzejczyk bardzo się starał, więc wielki plus dla niego. Podziwiam za szybkość mówienia ;)

61.Pan Magister posiada dużą wiedzę, co widać na zajęciach ale za szbko chce ją nam przekazać i dlatego wiele kwestii jest dla nas nadal nie jasna. Na plus trzeba mu zaliczyć zaangażowanie jak również fakt, iż w kwestiach ćwiczeń konsultuje się z wykładowcom. Pewne kwestie tylko poruszone na wykładzie tu są dokłądnie przeanalizowane i wytłumaczone. Dzięki temu mimo małej ilości godzin można omówić więcej materiału i wytłumaczyć bardziej zawiłe kwestię. Po za tym student ma wrażnie, że nie marnuje czasu chodzą zarówno na wykład i ćwiczenia, ponieważ nie wiele materiału jest tylko powtarzana a raczej powtarzana i rozwijana.

62.Dalo sie bardzo czesto na zajeciach odczuc,ze osoby ze straszych rocznikow byly faworyzowane przez Pana mgr. Tak poza tym, zajecia zawsze byly przeprowadzane w ciekawy i mily sposob.

63.Mgr Michał Jędrzejczyk umiał przekazać wiedzę, którą posiadał w dość interesujący sposób i był do zajęć przygotowany.

64.jedne z nielicznych ćwiczeń które w tym semestrze dają zadowolenie i nie mowa tu o wyniku w indeksie lecz tylko i wyłącznie o sposobie prowadzenia zajęć

65.Miło, konkretnie, jasno i ciekawie.

66Przez cały semestr wszystkich obowiązywały jednakowe zasady, mianowicie jedyna możliwość poprawy kolokwium występowała w wyniku jego niezaliczenia bądź nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do niego, a z poprawy można było dostać max 3. Rozumiem taką decyzję prowadzącego i w pewnym stopniu jest to sprawiedliwe. Na zaliczenie ćwiczeń Pan Mgr wyliczał wszystkim średnią z ocen, jednak bardzo bardzo niesprawiedliwym było to, iż znalazły się osoby "wyjątkowe" które z dwóch cząstkowych ocen dostatecznych na koniec uzyskały ocenę bardzo dobrą....

 

 

Działalność dodatkowa:

 

1. Współorganizator sympozjum „ PIT „ Last minute” przeprowadzonego na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli 17 kwietnia 2012 r.

 

2."Ignorantia Iuris nocet – czyli „Nieznajomość Prawa Szkodzi” to jedna z podstawowych zasad prawa mająca swe źródło już w starożytnym Rzymie, w obecnej rzeczywistości nabiera nowego wymiaru. Współczesne czasy wymagają od wszystkich nas znajomości ogromnych ilości informacji, skomplikowanych przepisów, trudnych i niezrozumiałych zagadnień prawnych. Odnosi się to zarówno do osób których zawód, praca czy też położenie życiowe nie jest  związane z obowiązkiem zapoznawania się z wciąż zmieniającymi się przepisami prawnymi ale także do profesjonalnych praktyków. Nieznajomość przepisów prawnych nie  stanowi również żadnego usprawiedliwienia postępowania sprzecznego z obowiązującymi normami prawnymi nawet w sytuacji gdy nie byliśmy świadomi że takie w ogóle istnieją" …..Wspólnie z redakcją „Wiadomości Morawickich” miesięcznika samorządowego wydawanego w Gminie Morawica ( woj. Świętokrzyskie)  podjąłem się zadania z zakresu poszerzania świadomości prawnej mieszkańców Gminy.  W ramach projektu   pt „ Ignorantia Iuris Nocet” – Nieznajomość prawa szkodzi – a przede wszystkim za pomocą serii bezpłatnych artykułów próbowałem zwiększyć świadomość prawną mieszkańców mojego regionu i uchronić większość  przed negatywnymi skutkami nieznajomości prawa.

 

W ramach projektu powstały następujące artykułu o charakterze popularno-naukowym:

 

  •  „ Zarys prawa spadkowego – dziedziczenie ustawowe” Wiadomości Morawickie;  Październik 2011 Nr 10/2011 s. 6-7
  • „ Zarys Prawa spadkowego – dziedziczenie testamentowe” Wiadomości Morawickie; Listopad 2011 Nr 11/2011 s. 13
  •  „ Kiedy i na jakich zasadach zapłacimy podatek od spadków i darowizn? ” Wiadomości Morawickie; Grudzień 2011 Nr 12/2011 s. 14-15
  • „Opodatkowanie działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych – warianty optymalizacji należności podatkowej” Wiadomości Morawickie; Luty 2012 Nr 02/2012 s. 12-13
  • „ Czy warto jest zostać oskarżycielem posiłkowym ?” Wiadomości Morawickie; Marzec 2012 Nr 03/2012 s. 14.
  • "Zakładanie działalności gospodarczej" Wiadomości Morawickie: Wrzesień 2014 Nr 09/2014 s. 14-16
  • "Czy jesteś właścicielem działki przez którą przebiega linia energetyczna? Pamiętaj możesz żądać odszkodowania z tytułu ustanowienia służebności przesyłu oraz innych roszczeń z tym związanych" ( artykuł złożony do druku)

 

2012/2013 ( aktualizacja)

 

Na przełomie roku 2012/2013 pomimo wielu obowiązków zdobyłem się na ukończenie studiów podyplomowych z zakresu " Kształcenia kadry akademickiej do roli przedmiotu ochrona własności intelektualnej" realizowanych na Wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Chcąc dalej pogłębiać swoją wiedzę z przedmiotu "prawo podatkowe" odbyłem w okresie wakacyjnym  roku 2013 ponadprogramowe praktyki w I Urzędzie Skarbowym w Kielcach. Oprócz nabycia cennego doświadczenia, mogłem w sposób praktyczny uczestniczyć w wielu postępowaniach podatkowych poznając "tajniki" pracy komisarza  skarbowego.

 

2013/2014 ( aktualizacja)

 

W dniach 19-21 marca 2014 r. przystąpiłem po uprzednio ukończonej aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach do egzaminu zawodowego który zakończyłem wynikiem pozytywnym. Z dniem 19 sierpnia 2014 r. zostałem pełnoprawnym członkiem samorządu radcowskiego wykonując zawód radcy prawnego.

 

2014/2015 ( aktualizacja)

 

Z dniem 1 września 2014 r. prowadzę Kancelarię Radcy Prawnego z siedzibą w Morawicy oraz jest partnerem w Kancelarii Radców Prawnych Górska Lisowska Zapała w Kielcach.

 

 

Ostatnia aktualizacja: 05.10.2016 22:38