20172016

2015Rozdział w książce
Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
2012Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej
Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej
2011


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany2010

20092007

  • Profilaktyka,Resocjalizacja i Rewalidacja - Pomocą Rodzinie