2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej


Organizacja konferencji krajowej

2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Udział w konferencji krajowej


2014
2013
Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


2012


2010


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


2009Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


2007


Udział w konferencji krajowej