dr hab. Michał Domagała
Prodziekan
adiunkt - Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: michal.domagala_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0001-6792-6850