2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2017

  • Globalne łańcuchy wartości dodanej: pozycja gospodarki Polskiej
    [w:] Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka (Research on enterprise in modern economy - theory and practice)