mgr Marlena Gołębiowska
Asystent - Katedra Ekonomii Międzynarodowej
Instytut Ekonomii i Finansów
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: marlena.golebiowska_anti_spam@kul.pl