dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst prof. KUL
Profesor KUL - Katedra Translatoryki i Języków Słowiańskich
Instytut Językoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: maria.mocarz-kleindienst_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0002-2205-5470