2018

Prace licencjackie
 • Kwiecień Patryk, Strefa Schengen - korzyści i zagrożenia dla Polski
 • Marczak Maryla, Państwowa Straż Pożarna w systemie zarządzania kryzysowego na przykładzie powiatu Janów Lubelski
 • Matczuk Monika, Rola i zadania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
 • Miszczuk Magdalena, Port lotniczy w aspekcie bezpieczeństwa pasażerów i towarów
 • Mochol Marcin, Przestępczość zorganizowana i jej wpływ na bezpieczeństwo publiczne w Polsce po 1989 roku
 • Niziołek Kajetan, Bezpieczeństwo energetyczne Polski w kontekście planów budowy elektrowni jądrowej
 • Sawczuk Hubert, Rola Straży Granicznej w zwalczaniu przemytu osób i towarów
 • Świątek Klementyna, Przestępczość nieletnich a bezpieczeństwo społeczne w Polsce
 • Wójtowicz Magdalena, Polska wobec terroryzmu morskiego w latach 2015 - 2017

2016

Prace licencjackie
 • Barańska Diana, Wpływ imigracji na stan bezpieczeństwa publicznego Lublina po 2004 roku
 • Bartosiewicz Łukasz, Działalność szpiegowska Pułkownika Ryszarda Kuklińskiego a bezpieczeństwo europejskie w latach 1970-1981
 • Cieślińska Arkadia, Problem napływu uchodźców oraz imigrantów w latach 2015-2016 a postawa państw europejskich na przykładzie Niemiec i Węgier
 • Gałecka Emilia, Kwestia imigracji z Bliskiego Wschodu do Unii Europejskiej w programie i retoryce Prawa i Sprawiedliwości w czasie kampanii wyborczej do parlamentu w 2015 r.
 • Gil Patryk, Zachowania i postawy mniejszości żydowskiej po 17 września 1939 roku, a bezpieczeństwo Polaków pod okupacją sowiecką
 • Łabędzka Paulina, Proces sądowy gen. Ratko Mladica przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości w Hadze a zbrodnie przeciw ludzkości w czasie wojny w byłej Jugosławii w latach 1992 - 1996
 • Molga Magdalena, Działalność Polskiego Państwa Podziemnego na terenie Warszawy a bezpieczeństwo jej mieszkańców w latach 1939-1944
 • Myka Agata, Kryzys gospodarczy w Republice Grecji a bezpieczeństwo społeczne jej obywateli
 • Obszyński Przemysław, Ludność polska na Zamojszczyźnie wobec niemieckich akcji wysiedleńczych w latach 1942 - 1943
 • Piskorski Rafał, Sytuacja obywateli niemieckich pochodzenia żydowskiego w III Rzeszy w latach 1936-1938
 • Pisotska Oksana, Bezpieczeństwo ekologiczne a rozwój energetyki jądrowej na przykładzie katastrofy w Czarnobylu