2019

Prace licencjackie
 • Ochrona bezpieczeństwa ludności cywilnej przez struktury Polskiego Państwa Podziemnego w czasie okupacji niemieckiej na przykładzie Lubelszczyzny
 • Działalność Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego na przykładzie miasta Lublin
 • Wojna jako kryzys społeczny w świetle dzienników Zygmunta Klukowskiego
 • Bezpieczeństwo ludności cywilnej w czasie II wojny indochińskiej
 • Realizacja zadań straży granicznej na przejściu granicznym między Polską a Ukrainą w Hrebennem
 • Polityka bezpieczeństwa Polskiego Państwa Podziemnego i jej wpływ na bezpieczeństwo publiczne w czasie Powstania Warszawskiego
 • Nadzór władz bezpieczeństwa państwa komunistycznego nad produkcją wojskową na przykładzie Zakładów Tworzyw Sztucznych "Pronit" w Pionkach
Prace magisterskie
 • Rola Państwowej Straży Pożarnej w zarządzaniu kryzysowym na przykładzie powiatu tarnobrzeskiego
 • Rola i współpraca służb państwowych w stanach nadzwyczajnych na przykładzie Policji, Polskich Sił Zbrojnych oraz Państwowej Straży Pożarnej
 • Rola Żandarmerii Wojskowej w utrzymaniu bezpieczeństwa publicznego w Polsce
 • Posiadanie broni palnej w aspekcie bezpieczeństwa publicznego w Polsce i Wielkiej Brytanii - analiza porównawcza
 • Nastroje Polaków w dziedzinie bezpieczeństwa w odniesieniu do migracji XXI wieku
 • Cybernetyka a bezpieczeństwo państwa na przykładzie Polski
 • Rola Policji w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej na przykładzie Komendy Miejskiej w Chełmie
 • Charakter i uwarunkowania służby wojskowej kobiet w Polsce
 • Handel ludźmi jako zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego i społecznego w Polsce po 1989 roku
 • Stosunek Polaków do zasadniczej służby wojskowej po 1989 roku
 • Bezpieczeństwo ludności żydowskiej w okupowanym Lublinie w latach 1939-1944
 • Kobiety - matki w warunkach izolacji penitencjarnej w Polsce.

2018

Prace licencjackie
 • Strefa Schengen - korzyści i zagrożenia dla Polski