2018

Prace licencjackie
 • Państwowa Straż Pożarna w systemie zarządzania kryzysowego na przykładzie powiatu Janów Lubelski
 • Rola i zadania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
 • Port lotniczy w aspekcie bezpieczeństwa pasażerów i towarów
 • Przestępczość zorganizowana i jej wpływ na bezpieczeństwo publiczne w Polsce po 1989 roku
 • Bezpieczeństwo energetyczne Polski w kontekście planów budowy elektrowni jądrowej
 • Rola Straży Granicznej w zwalczaniu przemytu osób i towarów
 • Przestępczość nieletnich a bezpieczeństwo społeczne w Polsce

2016

Prace licencjackie
 • Wpływ imigracji na stan bezpieczeństwa publicznego Lublina po 2004 roku
 • Działalność szpiegowska Pułkownika Ryszarda Kuklińskiego a bezpieczeństwo europejskie w latach 1970-1981
 • Problem napływu uchodźców oraz imigrantów w latach 2015-2016 a postawa państw europejskich na przykładzie Niemiec i Węgier
 • Kwestia imigracji z Bliskiego Wschodu do Unii Europejskiej w programie i retoryce Prawa i Sprawiedliwości w czasie kampanii wyborczej do parlamentu w 2015 r.
 • Zachowania i postawy mniejszości żydowskiej po 17 września 1939 roku, a bezpieczeństwo Polaków pod okupacją sowiecką
 • Proces sądowy gen. Ratko Mladica przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości w Hadze a zbrodnie przeciw ludzkości w czasie wojny w byłej Jugosławii w latach 1992 - 1996
 • Działalność Polskiego Państwa Podziemnego na terenie Warszawy a bezpieczeństwo jej mieszkańców w latach 1939-1944
 • Kryzys gospodarczy w Republice Grecji a bezpieczeństwo społeczne jej obywateli
 • Ludność polska na Zamojszczyźnie wobec niemieckich akcji wysiedleńczych w latach 1942 - 1943
 • Sytuacja obywateli niemieckich pochodzenia żydowskiego w III Rzeszy w latach 1936-1938
 • Bezpieczeństwo ekologiczne a rozwój energetyki jądrowej na przykładzie katastrofy w Czarnobylu
 • Zarządzanie kryzysem ekologicznym na przykładzie powodzi w Polsce w 2010 r.
Prace magisterskie
 • Wprowadzenie zawodowej służby wojskowej w Polsce i jej skutki