2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany2018


20162015Książka popularyzująca naukę


20142013


2012
Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

2011


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Od Redakcji
    [w:] „Pamięć i Sprawiedliwość”, nr 17(2011)


Recenzja naukowa w czasopiśmieRecenzja w przewodzie habilitacyjnym
Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej