2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany2016
20152014

 • Uchylanie się od zawarcia umowy przyrzeczonej a dopuszczalność modyfikacji umowy przedwstępnej - przegląd orzecznictwa
  [w:] Glosa - Prawo Gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach
 • Zarzut nieużywania wcześniejszego znaku wspólnotowego w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP
  [w:] Europejski Przegląd Sądowy


 • 2013
  2012


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  2011

 • Słowny znak towarowy jako utwór prawnoautorski – glosa do wyroku SN z 22.6.2010 r., IV CSK 359/09
  [w:] Glosa - Prawo Gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach
 • Autorskoprawny status znaku towarowego (przegląd doktryny)
  [w:] Monitor Prawniczy
 • Zasada wykonywania czynności urzędowych w języku polskim
  [w:] Przegląd Legislacyjny
 • Udzielenie prawa na znak towarowy a zakres działalności zgłaszającego/uprawnionego – czyli o skutkach traktatu singapurskiego
  [w:] Przegląd Prawa Handlowego
 • Inny niż likwidacja sposób zakończenia działalności spółki – co, jak, kiedy?
  [w:] Prawo Spółek
 • Język polski jako język urzędowy a czynności kontrolne NIK
  [w:] KONTROLA PAŃSTWOWA
 • Amortyzacja prawa do niezarejestrowanego znaku towarowego a znak renomowany – czy brak spójności w orzecznictwie sądowoadministracyjnym?
  [w:] Monitor Podatkowy