2020

Prace magisterskie
 • Reklama napojów alkoholowych jako czyn nieuczciwej konkurencji
 • Utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie zwykłym w prawie polskim
 • Pojęcie pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości. Zakres umów oraz formy zawarcia
 • Umowa leasingu
 • Pojęcie i podejmowanie działalności gastronomicznej w Polsce
 • Umowa deweloperska w świetle ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

2019

Rozprawy doktorskie
 • Ochrona konsumenta transgranicznych usług płatniczych
Prace magisterskie
 • Prawa konsumenta na rynku usług ubezpieczeń osobowych - analiza orzecznictwa
 • Odpowiedzialność karna za plagiat w świetle artykułu 115 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

2018

Prace magisterskie
 • Pozycja prawna reżysera utworu audiowizualnego
 • Zakaz stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów na podstawie wybranych decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • "Opłaty półkowe" jako czyn nieuczciwej konkurencji na podstawie orzecznictwa polskich sądów powszechnych
 • Zniekształcone zachowania rynkowe konsumenta jako skutek agresywnych praktyk rynkowych

2017

Rozprawy doktorskie
 • Reguły Incoterms i zasady ich zastosowania w stosunku zobowiązaniowym
Prace magisterskie
 • Kolor per se jako znak towarowy
 • Postępowanie zabezpieczające w sprawach z zakresu prawa autorskiego
 • Zakazana reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji
 • Ochrona osobistych praw autorskich w świetle przepisów prawa autorskiego
 • Opłaty "półkowe" jako czyn nieuczciwej konkurencji
 • Naprawienie szkody w prawie autorskim