Stypendia i wyjazdy zagraniczne:

2016

Kwerenda biblioteczna w British Library w Londynie w Wielkiej Brytania w ramach zadania badawczego: Logika modalna - historia, podstawy, systemy, zastosowania; kod: (1/6-1-16-03-01-7863)

2014

Wyjazd naukowy do KULeuven w Belgii w ramach Konkursu na dofinansowanie wyjazdu naukowego do zagranicznych ośrodków naukowych finansowanych z dotacji projakościowej Wydziału Filozofii KUL

 

 

Stypendia krajowe:

2010-2011

Stypendium z Miejskiego programu stypendialnego dla wybitnie zdolnych studentów studiów stacjonarnych szkół wyższych, mieszkających na terenie Lublina;

2011-2012

Stypendium naukowego dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz doktorantów zamieszkujących na terenie Gminy Lublin

2011-2012

Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego dla studentów studiów stacjonarnych wyższych uczelni z terenu województwa lubelskiego, osiągającym wybitne wyniki w nauce.

Publikacje:

2011

Marcin Czakon, recenzja naukowa książki Pawła Cabały: Wprowadzenie do prakseologii. Przegląd zasad skutecznego działania, Philosophia, 3(31), Lublin 2011;

2011

Marcin Czakon, Niektóre uwagi dotyczące Modelu Bumelowania Shapiro-Stiglitza, Lignum Vitae, 12(2011), Łódź 2011;

2012

Marcin Czakon, Trudności teorii decyzji w ujęciu Klemensa Szaniawskiego, Studia Paradyskie t. 22, Szczecin-Paradyż 2012;

2012

Marcin Czakon, Kilka uwag o kryterium racjonalności dla problemów decyzji w warunkach niepewności, Philosophia 4(32)2012, Lublin 2012.

2012

Marcin Czakon, Pewnego rodzaju logiki niemonotoniczne jako model dla wnioskowania zawodnego, Philosophia 2(33) 2012, Lublin 2012.

2018

Marcin Czakon, Anna Karczewska, Marcin Tkaczyk, Kurs logiki w: Logika red. S. Janeczek, M. Tkaczyk, A. Starościc [Seria: Dydaktyka Filozofii t. 8, red. S. Janeczek], Wydawnictwo KUL, Lublin 2018.

2020

Marcin Czakon, Siła i słabość logik modalnych recenzja książki:  Marcin Tkaczyk (red.), Jedność i wielość logik modalnych, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2019, ss. 204, ISBN: 978-83-7306-841-4, w: Filozofia Nauki (The Philosophy of Science)ISSN 1230-6894 e-ISSN 2657-58682020, vol. 28(1) [109]: 125-132DOI: 10.14394/filnau.2020.0006.

 

Granty i projekty:

2019-2021

Grant Wydziału Filozofii KUL: Badania podstaw strukturalistycznej interpretacji teorii mnogości jako bazowej teorii dla matematyki klasycznej, Realizacja: 01.07.2019 do 30.06.2021, budżet (12 200 zł)

 

2019

Projekt (proposal): Past, Present and Future of Psychologism in Logic za pośrednictwem University of Hradec Králové, Faculty of Humanities jako członek zespołu projektowego. Projekt złożony do Grant Agency of the Czech Republic, GA CR, budżet: 4 377 000 CZK (ok. 730 000 PLN).

Ostatnia aktualizacja: 03.05.2020 22:03