2021


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2020


Książka naukowa recenzowana


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany20192018


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany