dr Marcin Czakon
asystent - Katedra Logiki
Instytut Filozofii
Wydział Filozofii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: marcin.czakon_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0001-6217-6640