Małgorzata Tatala

2020

Prace magisterskie
 • Doświadczenie traumy a poczucie sensu życia u osób we wczesnej i średniej dorosłości
 • Religijność a samoocena u mężczyzn i kobiet w młodej dorosłości
 • Doświadczenie religijne a poczucie własnej skuteczności u sportowców w okresie adolescencji
 • Uczucia religijne kobiet we wczesnej, średniej i późnej dorosłości
 • Rozwój doświadczenia religijnego u kobiet i mężczyzn w okresie wczesnej dorosłości
 • Religijność a samoocena u studentów
 • Religijność a samoocena u kobiet w wieku młodzieńczym
 • Motywacja do wychodzenia z uzależnień od alkoholu u mężczyzn w średniej i późnej dorosłości
 • Poczucie stresu u kobiet pracujących fizycznie w okresie wczesnej i średniej dorosłości
 • Doświadczanie stresu u pracowników fizycznych w okresie wczesnej i średniej dorosłości
 • Stres u mężczyzn wykonujących pracę fizyczną w okresie wczesnej i średniej dorosłości
 • Doświadczenie traumy a poczucie sensu życia u dorosłych kobiet
 • Problematyka wypalenia zawodowego wśród pracowników służby zdrowia
 • Zachowania agresywne wśród wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych
 • Doświadczenie religijne a poczucie osamotnienia. Badania empiryczne osób w okresie średniej dorosłości, pracujących za granicą

2019

Prace magisterskie
 • Rozwój uczuć religijnych u mężczyzn w okresie wczesnej, średniej i późnej dorosłości
 • Więź ze wspólnotą osób wierzących u kobiet i mężczyzn w okresie średniej dorosłości
 • Rozwój praktyk religijnych u kobiet we wczesnej, średniej i późnej dorosłości
 • Rozwój świadomości religijnej u kobiet w okresie wczesnej, średniej i późnej dorosłości

2018

Prace magisterskie
 • Przejścia w rozwoju doświadczeń religijnych u osób dorosłych