Małgorzata Tatala

20192018

 • Development of prayer in children
  [Rozwój modlitwy u dzieci ]

  [w:] Horyzonty Psychologii
 • Przestrzeń semantyczna symbolu krzyża i Biblii u młodzieży
  [w:] Horyzonty Psychologii • 2017  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


  2016
  2015


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Członkostwo w innej organizacji krajowej


  2014


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  2013  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
  Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej  Odznaczenie krajowe państwowe  2012  2011  Członkostwo w radzie naukowej instytucji


  Członkostwo w komitecie lub komisji