Małgorzata Tatala
dr hab. Małgorzata Tatala prof. KUL
profesor KUL - Katedra Psychologii Rozwojowej
Instytut Psychologii
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: malgorzata.tatala_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-7073-8014