„La Cantologie”, czyli francuska szkoła badań nad piosenką (i jej potencjalne polskie implikacje),
[“La Cantologie,” or the French School of Song Studies (and Its Potential Polish Implications)]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Czas Kultury (ISSN: 0867-2148)
Rok wydania: 2021
Numer czasopisma: 3
Strony od-do: 7-13
Streszczenie: Artykuł przybliża badania nad piosenką (głównie kierunki i metody) prowadzone we Francji w ramach subdyscypliny określanej mianem la cantologie. Tekst pozwala dostrzec możliwe zapożyczenia oraz inspiracje dla polskiej szkoły studiów nad piosenką, a także wskazać argumenty za powołaniem takiej subdyscypliny badawczej w oparciu o doświadczenia badaczy znad Sekwany.
Słowa kluczowe: piosenka francuska, la cantologie, badania nad piosenkąCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Małgorzata Gamrat",
title = "„La Cantologie”, czyli francuska szkoła badań nad piosenką (i jej potencjalne polskie implikacje), ",
journal = "Czas Kultury",
year = "2021",
number = "3",
pages = "7-13"
}

Cytowanie w formacie APA:
Gamrat, M. (2021). „La Cantologie”, czyli francuska szkoła badań nad piosenką (i jej potencjalne polskie implikacje), . Czas Kultury, 3, 7-13.