Polskie przystanie Liszta: Podole i Śląsk
[Polish Liszt refuges: Podole and Silesia]

Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym

Miejsce: Ośrodek Badań Nad Pamięcią Zbiorową i Studiów Muzealnych, Poznań
Nazwa jednostki: Ośrodek Badań Nad Pamięcią Zbiorową i Studiów Muzealnych