Mahomet jako centralna postać wyobrażonej opery w opowiadaniu „Gambara” Balzaca
[Muhammad as the central figure of an imaginary opera in Balzac's story "Gambara"]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: VII Seminarium Librettologiczne: Postać w operze
Miejsce: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu