Balzac et les compositeurs : la collaboration qui a enrichi la littérature
[Balzac and the composers: a collaboration that enriched literature]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Balzak we współpracy
Miejsce: Université Paris VII Denis Diderot