Nauczanie w ramach: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2
[Participation in Operational Programme Knowledge Education Development (EU)]

Usługi dydaktyczne w kraju

Nazwa jednostki: Akademia Sztuki w Szczecinie