Rousseau, Senancour, Berlioz i zdolność melodii do przywoływania emocji, wspomnień oraz malowania obrazów

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Teoria muzyki w praktyce. Melodyjnie – harmonijnie
Miejsce: Szczecin