Tradycjonalizm w filozofii polityki
[Traditionalism in political philosophy]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Cywilizacja (ISSN: 1643-3637)
Rok wydania: 2014
Numer czasopisma: 51
Strony od-do: 57-63
Streszczenie: Artykuł przedstawia analizę pojęcia tradycjonalizmu oraz relację między tradycjonalizmem a konserwatyzmem. Szczególny nacisk położony został na omówienie roli tradycji oraz założeń systemu politycznego tradycjonalistów francuskich.
Słowa kluczowe: tradycjonalizm, tradycja, kontrrewolucja, tradycjonalizm francuskiCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Małgorzata Borkowska-Nowak",
title = "Tradycjonalizm w filozofii polityki",
journal = "Cywilizacja",
year = "2014",
number = "51",
pages = "57-63"
}

Cytowanie w formacie APA:
Borkowska-Nowak, M. (2014). Tradycjonalizm w filozofii polityki. Cywilizacja, 51, 57-63.