Prowadzone przeze mnie badania naukowe mają charakter interdyscyplinarny i przebiegają dwutorowo. Z jednej strony interesuje mnie etyka społeczna (zwłaszcza kryteria sprawiedliwości społecznej, interpretacja wolności oraz dobra wspólnego, cnoty obywatelskie, zasady życia społecznego). Z drugiej zaś - filozofia polityki (takie zagadnienia jak: racjonalność decyzji politycznych, krytyka racjonalistycznego i indywidualistycznego liberalizmu, ideologie polityczne).

 

Interesuje mnie zarówno myśl normatywna, czyli oceniająca, jak i empiryczna, która nie ocenia skupiając się przede wszystkim na wyjaśnianiu badanych zjawisk. Uważam, że kwestie dotyczące tego, co w warunkach współczesnych demokracji można (da się) osiągnąć w polityce i życiu społecznym są równie ważne jak pytania o to, co w danej dziedzinie pożądane czy moralnie powinne. Nie kontempluję cenionych przeze mnie wartości, ale sięgam do rozmaitych dyscyplin: nauk politycznych, socjologii, historii, psychologii, prawa, ekonomii, by omówić ich wkład do filozofii polityki. 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 11.10.2019 12:27