dr Małgorzata Borkowska-Nowak
adiunkt - Katedra Etyki
Instytut Filozofii
Wydział Filozofii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: malgorzata.borkowska-nowak_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-5782-3751