2010

Prace licencjackie
  • Wartość i znaczenie ludzkiej pracy w myśli społecznej Karola Wojtyły – Jana Pawła II
  • Problem dopuszczalności kłamstwa w polityce według Niccolo Machiavellego