Wykształcenie

 

Studia

1995-2000 - Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Filozofii 

1998-2001 - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Politologii 

2012-2013 - Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne

 

Magisteria

2000 - magister filozofii na podstawie pracy Juliena Freunda koncepcja polityki (pod kierunkiem prof. dra hab. J. W. Gałkowskiego)

2001 - magister politologii na podstawie pracy Kampania wyborcza a determinanty decyzji elektoratu (pod kierunkiem prof. dra hab. M. Żmigrodzkiego)

 

Doktorat

2005 - doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii na podstawie rozprawy Aksjologiczna a instrumentalna koncepcja racjonalności decyzji politycznych (pod kierunkiem prof. dra hab. J. W. Gałkowskiego)

 

Praca zawodowa

od 2006 - adiunkt, Wydział Filozofii KUL

2006-2014 - Katedra Etyki Społecznej i Politycznej

2014-2016 - Katedra Etyki Szczegółowej

od 2016 - Katedra Etyki

 

 

Ostatnia aktualizacja: 01.03.2017 15:36