Rodzaje problemów globalnych a możliwości ich rozwiązań w aspekcie społeczno-ekonomicznym
[Types of global problems and the possibilities of their solutions - the socio-economic aspects]

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2013
Tytuł publikacji: Człowiek - społeczeństwo - gospodarka : perspektywa odpowiedzialności społecznej
Redaktorzy: Adam Zadroga, Konrad Sawicki
Strony od-do: 85-97
Streszczenie: Globalne problemy to zespoły zjawisk i procesów, które charakteryzują się ogólnoświatowym charakterem i oddziaływaniem na większość lub nawet wszystkie społeczeństwa. Ponadto mają charakter krytycznych zagrożeń wywołujących poważne zakłócenia oraz stanowiących pewnego rodzaju wyzwania egzystencjalne dla społeczności międzynarodowej. Tak rozumiane problemy są zjawiskiem nowym. Szczególne zainteresowanie nimi pojawiło się na przełomie lat 60. i 70. i należy łączyć je z pojawieniem się np. raportów „Klubu Rzymskiego”, raportem U Thanta oraz pierwszymi konferencjami dotyczącymi kwestii społecznych czy ekologicznych. Wielu autorów próbowało tworzyć własne listy problemów globalnych. Jednak sformułowanie jednej i wyczerpującej listy nie jest sprawą prostą i nastręcza wielu trudności związanych z różnymi spojrzeniami na te kwestie. Jest to również związane z faktem, że problemy globalne można określić mianem tzw. problemów złośliwych (wicked problems). Wicked problems są trudne do zdefiniowania, niejednoznaczne i silnie powiązane z kwestiami moralnymi, czy politycznymi. Celem artykułu jest naszkicowanie złożoności obecnego świata, prześledzenie rozwoju zainteresowania problemami globalnymi oraz określenie kilku cech, które sprawiają że są one tak trudne do rozwiązania.Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Magdalena Lipnicka",
title = "Rodzaje problemów globalnych a możliwości ich rozwiązań w aspekcie społeczno-ekonomicznym",
journal = "",
year = "2013",
pages = "85-97"
}

Cytowanie w formacie APA:
Lipnicka, M. (2013). Rodzaje problemów globalnych a możliwości ich rozwiązań w aspekcie społeczno-ekonomicznym. , 85-97.