Członkowstwo w Polskim Towarzystwie Socjologicznym

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym