Społeczeństwo otwarte w Holandii a fenomen popularności populistycznej partii PVV
[Open society in the Netherlands and the phenomenon of popularity of the populist party PVV.]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Studia nad wiedzą. Wiedza z instytucjonalizacja nieodpowiedzialności
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II