Uniwersytet w Holandii - kiedyś, a dziś
[`University in the Netherlands - yesterday and today]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Cóż po uniwersytecie w czasach marnych? Tożsamość Uniwersytetu w sytuacji cywilizacyjnych przemian
Miejsce: Kraków