Implementacja Procesu Bolońskiego w europejskim szkolnictwie wyższym: porównawcza analiza instytucjonalna Polski i Niderlandów
[Implementation of the Bologna process in European higher education: Comparative institutional analysis of Poland, the Netherlands and Flanders]

Książka naukowa recenzowana

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2017
Streszczenie: Proces Boloński został zapoczątkowany podpisaną w 1999 r. Deklaracją Bolońską. Za główny cel Procesu Bolońskiego uznaje się zwiększenie porównywalności systemów szkolnictwa wyższego. Z porównywalnością wiążą się także kwestie zapewniania jakości kształcenia, mobilność, trzystopniowy model studiów, wprowadzanie suplementu do dyplomu, punkty ECTS, kwestie społeczne (równe szanse), uczenie się przez całe życie czy współpraca z rynkiem pracy. Zmiany wynikające z Proces Bolońskiego rozumiane są tutaj dwustopniowo. Po pierwsze są to zmiany wprowadzane na poziomie systemu krajowego, po drugie zmiany te są interpretowane i wprowadzane przez same uniwersytety. Ramy teoretyczne analiz wyznaczają teoria neoinstytucjonalizmu (głównie w rozumieniu R. Scotta) oraz teoria zależności od zasobów (Pffefer i Salancik). Do analizy wybrano sześć uniwersytetów (jako studia przypadku) w trzech systemach europejskiego szkolnictwa wyższego: w Polsce, Holandii i we Flandrii: KU Leuven, Uniwersytet w Antwerpii, Uniwersytet w Twente, Uniwersytet w Utrechcie, Uniwersytet Warszawski oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
Słowa kluczowe: Proces boloński, uniwersytet, szkolnictwo wyższe, Holandia, BelgiaCytowanie w formacie Bibtex:
@book{1,
author = "Magdalena Lipnicka",
title = "Implementacja Procesu Bolońskiego w europejskim szkolnictwie wyższym: porównawcza analiza instytucjonalna Polski i Niderlandów",
year = "2017",
}

Cytowanie w formacie APA:
Lipnicka, M. (2017). Implementacja Procesu Bolońskiego w europejskim szkolnictwie wyższym: porównawcza analiza instytucjonalna Polski i Niderlandów. Lublin: