Magdalena Chudak

 

Koordynator kierunku filologia angielska

https://www.kul.pl/aktualnosci,art_59838.html

 

 

 

Opiekun I roku studiów I stopnia 

 

Kurator Koła Naukowego Studentów Anglistyki 

https://www.kul.pl/kolo-naukowe-studentow-anglistyki,art_27204.html