Magdalena Chudak
dr Magdalena Chudak
Adiunkt - Katedra Językoznawstwa Porównawczego Angielsko-Polskiego
Instytut Językoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: magdalena.chudak_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-4524-6453