Magdalena Chudak

2019Odznaczenie krajowe resortowe


Nagroda wewnętrzna


20172016


2015


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

2014
Wykonawca realizowanego projektu finansowanego z funduszy UE


2012


Rozdział w recenzowanej książce naukowej20102009


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


2008

  • Spółgłoski, mutacje i proces reradykalizacji w języku irlandzkim.

  • 2005

  • Reradicalisation in Irish - a Radical Reincarnated?
    [Reradykalizacja w języku irlandzkim - nowe wcielenie spółgłoski radykalnej?]