2018Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Staż finansowany ze środków własnych


Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym


2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
20132012

Udział w dyskusji panelowej na konferencji2010


Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow