dr Luc Reydams prof. KUL
profesor KUL - Katedra Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: luc.reydams_anti_spam@kul.pl