2019

Prace magisterskie
 • Polscy święci i świątobliwi w dziełach Jana Długosza
 • Święty Stanisław biskup krakowski i męczennik w świetle wybranych przykładów hagiografii nowożytnej. Analiza porównawcza

2017

Prace magisterskie
 • Kult „świętych egipskich” na terenach Rzeczpospolitej do końca XVIII w.

2015

Prace magisterskie
 • Przeszłość prahistoryczna i historyczna (do końca XVI w.) obszaru między Bugiem oraz Janowem Podlaskim,Woskrzenicami a Kodniem.
 • Gospodarka bartna według pierwszej polskiej pracy dotyczącej pszczelarstwa Walentego Kąckiego z 1614 roku. Z problematyki archeologii doświadczalnej.

2014

Rozprawy doktorskie
 • "XVIII-wieczne reformackie katalogi hagiograficzne"
Prace magisterskie
 • Uzbrojenie piechoty polskiej na przełomie XIV i XV wieku. Z problematyki archeologii doświadczalnej.

2013

Rozprawy doktorskie
 • Staropolskie druki propagujące ośrodki kultu wizerunków maryjnych. Wizerunki koronowane w XVIII wieku
Prace magisterskie
 • Herby, postaci i sceny rodzajowe w nowożytnych (XVI/XVII w.) prezentacjach miast obszaru Rzeczypospolitej i Śląska. Z problematyki historii kultury materialnej.
 • Poczty władców polskich XVI - XVII w. Kanon i cechy atrybutywne wizerunków

2012

Prace licencjackie
 • Opisy Mazowsza w średniowiecznym i wczesnonowożytnym piśmiennictwie powstałym w Polsce.
 • Polski wojownik pieszy-ciężkozbrojny ok.1410. Z problematyki archeologii doświadczalnej
 • Pszczoły i pszczelarstwo w Rzeczpospolitej w świetle relacji cudzoziemców XVI - XVII w.
 • Problematyka Turecka w dziełach powstałych w Polsce w drugiej połowie XV i na początku XVI w.
Prace magisterskie
 • Kult Jacka Odrowąża w świetle dzieła Seweryna Lubomlczyka.
 • Kobieta w "De nugis curialium" Waltera Mapa. W kręgu mentalności średniowiecznej.
 • Świat minerałów w encyklopedii Bartłomieja Anglika "De rerum Proprietatibus". W kręgu mentalności średniowiecznej.

2011

Prace licencjackie
 • Zakony rycerskie (Templariusze, Joanici, Krzyżacy) w Ziemi Świętej w świetle Historiae Orientalis Jacques de Vitry.
 • Obraz Opatowa w rocznikach Jana Długosza.
 • Obraz Wrocławia, Krakowa i Nysy w "Liber Chronicarum" Hartmanna Schedla.