2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2019

 • Geographical descriptions of Spain in Latin medieval encyclopaedias: from Isidore of Seville to Vincent of Beauvais (VII-XIII C.)
  [Geograficzne opisy Hiszpanii w średniowiecznych encyklopediach łacińskich: od Izydora z Sewilli do Wincentego z Beauvais (VII-XIII w.)]

  [w:] Roczniki Humanistyczne


 • 2018

 • Sybirak Józef Kalinowski w opiniach towarzyszy zesłania
 • Kobiety i zwierzęta w dziełach Tomasza z Cantimpre


 • 2017


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany  2016


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


  Recenzja naukowa w czasopiśmie


  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


  Organizacja konferencji międzynarodowej


  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej
  2013  2000


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany