prof. dr hab. Leszek Wojciechowski
profesor - Katedra Historii Starożytnej, Bizantyńskiej i Średniowiecznej
Instytut Historii
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: leszek.wojciechowski_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-6024-0127