Krzysztof Smykowski

2023


Recenzja książki naukowejCzłonkostwo w krajowym zespole eksperckim


2022
Działalność odczytowa


2021

2020Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Recenzja książki naukowej


Członkostwo w krajowym zespole eksperckim
2019Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyRecenzent artykułu dla czasopisma naukowego

  • Recenzent
    [w:] Teologia, Kultura, Społeczeństwo

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej
Staż finansowany ze środków międzynarodowych spoza UE


Członkostwo w krajowym zespole eksperckim


2018


Hasło encyklopedyczne


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej
2017

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej2016

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowejCzłonkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow
2015Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego


Recenzent artykułu dla czasopisma naukowegoWygłoszenie referatu na konferencji krajowej
2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyWygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej
2013


2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyWygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowejCzłonkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


20112010


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany