Krzysztof Smykowski
Ks. dr Krzysztof Smykowski
adiunkt - Katedra Bioetyki Teologicznej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: krzysztof.smykowski_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-9173-5891