Krzysztof Pancerz

Wykształcenie, stopnie naukowe:

 • 1993: Tytuł zawodowy technika elektronika. Zespół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie.
 • 1998: Tytuł magistra inżyniera na kierunku Elektrotechnika w specjalności Aparatura elektroniczna. Wydział Elektryczny Politechniki Rzeszowskiej (studia ukończone z wyróżnieniem). Tytuł pracy magisterskiej: Wykorzystanie metody przekształceń konforemnych do wyznaczania parametrów wybranej klasy elementów grubowarstwowych.
 • 1998: Ukończone Kwalifikacyjne Studium Pedagogiczne Politechniki Rzeszowskiej.
 • 1999: Ukończone studia podyplomowe z zakresu inżynierii oprogramowania, Wydział Elektryczny Politechniki Rzeszowskiej.
 • 2006: Stopień doktora nauk technicznych w zakresie informatyki. Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Tytuł rozprawy: Zastosowanie zbiorów przybliżonych do identyfikacji modeli systemów współbieżnych.
 • 2018: Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie informatyki. Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Tytuł podstawowego osiągnięcia naukowego: Systemy informacyjne nad grafami ontologicznymi - wybrane aspekty.

Zainteresowania naukowe:

 • Inteligencja obliczeniowa, uczenie maszynowe, odkrywanie wiedzy z danych, ontologie i semantyczna analizy danych, komputerowe wspomaganie diagnostyki medycznej, obliczenia niekonwencjonalne.

Dorobek i działalność naukowa:

 • Ponad 100 prac naukowych z zakresu uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji, modelowania, obliczeń niekonwencjonalnych, m.in. jako artykuły w międzynarodowych czasopismach naukowych (w tym w Analytical and Bioanalytical Chemistry; Bioprocess and Biosystems Engineering; Computational Intelligence and Neuroscience; Computer Methods and Programs in Biomedicine; Energies; Fundamenta Informaticae; Human Technology; International Journal of Computational Intelligence Systems; International Journal of General Systems; Journal of Raman Spectroscopy; International Journal of Applied Mathematics and Computer Science; International Journal of Parallel, Emergent and Distributed Systems; International Journal of Unconventional Computing; Measurement; Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine; Photodiagnosis and Photodynamic Therapy; Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy; Talanta), rozdziały w pracach zbiorowych oraz artykuły w materiałach konferencji międzynarodowych.
 • Współautor monografii naukowej High-Level Models of Unconventional Computations: A Case of Plasmodium wydanej w serii Studies in Systems, Decision and Control (vol. 159) oraz współedytor prac zbiorowych: Computational Intelligence, Medicine and Biology: Selected Links w serii Studies in Computational Intelligence (vol. 600), Applications of Computational Intelligence in Biomedical Technology w serii Studies in Computational Intelligence (vol. 606).
 • Członek Polskiego Towarzystwa Zbiorów Rozmytych (POLFUZZ).
 • Czynny udział w konferencjach naukowych:
  • Bio-inspired Information and Communications Technologies (BICT): 2015 (New York City, USA), 2017 (online).
  • Biomedical Engineering Systems and Technologies (BIOSTEC): 2010 (Valencia, Spain), 2011 (Rome, Italy), 2012 (Vilamoura, Portugal), 2014 (Angers, France).
  • Concurrency, Specification and Programming (CSP): 2002 (Berlin, Germany), 2003 (Czarna, Poland), 2004 (Caputh, Germany), 2006 (Wandlitz, Germany), 2009 (Krakow, Poland), 2012 (Berlin, Germany), 2013 (Warsaw, Poland), 2014 (Chemnitz, Germany), 2015 (Rzeszow, Poland), 2016 (Rostock, Germany), 2017 (Warsaw, Poland), 2019 (Olsztyn, Poland).
  • Computational Collective Intelligence Technologies and Applications (ICCCI): 2012 (Ho Chi Minh City, Vietnam).
  • Computational Intelligence for Modelling Control and Automation (CIMCA): 2005 (Vienna, Austria).
  • Computer Recognition Systems (CORES): 2013 (Milkow, Poland).
  • Computer Systems and Applications (AICCSA): 2005 (Cairo, Egypt).
  • Cybernetic Modeling of Biological Systems (MCSB): 2015 (Krakow, Poland).
  • Data Mining (DMIN): 2005 (Las Vegas, USA).
  • Digital Technologies (DT): 2011 (Zilina, Slovakia), 2013 (Zilina, Slovakia), 2014 (Zilina, Slovakia).
  • Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS): 2011 (Szczecin, Poland), 2012 (Wroclaw, Poland), 2013 (Krakow, Poland), 2014 (Warsaw, Poland), 2015 (Lodz, Poland), 2016 (Gdansk, Poland), 2017 (Prague, Czech Republic), 2018 (Poznan, Poland).
  • Human System Interaction (HSI): 2008 (Krakow, Poland), 2009 (Catania, Italy), 2010 (Rzeszow, Poland), 2011 (Yokohama, Japan), 2013 (Sopot, Poland).
  • Information and Digital Technologies (IDT): 2015 (Zilina, Slovakia), 2016 (Rzeszow, Poland), 2017 (Zilina, Slovakia), 2019 (Zilina, Slovakia).
  • Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-based Systems (IPMU): 2006 (Paris, France), 2008 (Malaga, Spain).
  • Intelligent Systems Design and Applications (ISDA): 2005 (Wroclaw, Poland), 2010 (Cairo, Egypt).
  • International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing (ICAISC): 2019 (Zakopane, Poland).
  • Knowledge-Based and Intelligent Information and Engineering Systems (KES): 2018 (Belgrade, Serbia), 2020 (online), 2021 (online), 2023 (Athens, Greece).
  • International Joint Conference on Rough Sets (IJCRS): 2015 (Tianjin, China), 2017 (Olsztyn, Poland), 2019 (Debrecen, Hungary).
  • Joint Rough Set Symposium (JRS): 2012 (Chengdu, China),
  • Man-Machine Interactions (ICMMI): 2009 (Kocierz, Poland), 2013 (Brenna, Poland).
  • Międzynarodowa Konferencja Matematyczno-Informatyczna Congressio-Mathematica (CM): 2015, 2016, 2017, 2020, 2022.
  • Next Generation Intelligent Medical Decision Support Systems (MedDecSup): 2012 (Sofia, Bulgaria).
  • Polish Conference on Artificial Intelligence (PP-RAI): 2023 (Lodz, Poland).
  • Rough Sets, Fuzzy Sets, Data Mining, and Granular Computing (RSFDGrC): 2005 (Regina, Canada).
  • Rough Sets and Current Trends in Computing (RSCTC): 2004 (Uppsala, Sweden), 2008 (Akron, USA).
  • Rough Sets and Knowledge Technology (RSKT): 2007 (Toronto, Canada), 2010 (Beijing, China), 2011 (Banff, Canada).
  • Rough Sets in Knowledge Discovery Foundations and Applications (RSKD): 2007 (Warsaw, Poland).
  • Rough Sets in Knowledge Discovery and Soft Computing (RSKD): 2003 (Warsaw, Poland).
  • Soft Computing and Distributed Processing (SCDP): 2002 (Rzeszow, Poland).
  • International Workshop on Soft Computing for Knowledge Technology (SCKT): 2008 (Hanoi, Vietnam).
  • Systems Science (ICSS): 2010 (Wroclaw, Poland).
  • World Conference on Information Systems and Technologies (WorldCIST): 2023 (Pisa, Italy).
 • Udział w wielu projektach naukowo-badawczych, w tym:
  • Projekt badawczy własny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (następnie Narodowego Centrum Nauki): Inteligentne metody komputerowego wspomagania bezinwazyjnej diagnostyki chorób krtani – kierownik.
  • Projekt badawczy w ramach 7 Programu Ramowego (FP7): PhyChip (Physarum Chip: Growing Computers from Slime Mould) – wykonawca.
 • Współorganizator międzynarodowych sesji specjalnych na konferencjach naukowych, m.in.:
  • International Workshop on Artificial Intelligence in Medical Applications w ramach Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS) - w latach 2011-2018.
  • Knowledge and Data Engineering in Medicine and Health Care w ramach International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems (KES) - od roku 2018.

Wykazy wybranych publikacji:

Ostatnia aktualizacja: 09.09.2023 15:10